top of page

Privacyverklaring van Creos

Creos - Driekoningendwarsstraat 55 - 6828 EE  Arnhem

t. 026 446 0404 / m. 06 141 98 087 / estherwittenberg21@gmail.com / www.creoscoaching.nl /

KvK 09113050 / BTW NL 001309706B62

In deze privacyverklaring van Creos, waaronder Creoscoaching valt, omschrijven wij welke persoonsgegevens wij kunnen opvragen en gebruiken en voor welke doeleinden.

 

1. Persoonsgegevens die wij gebruiken 

Creoscoaching verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze website, (gratis) diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

o Om je te kunnen identificeren en aan te spreken

Adresgegevens

o Om je te identificeren, voor onze administratie en om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen

Telefoonnummer

o Om contact met je op te nemen bij eventuele vragen en voor het maken van afspraken

E-mailadres

o Om je een bevestiging te sturen van de registratie op de website, gedane

bestellingen te bevestigen en door te sturen, facturen door te sturen, zo nodig afspraken met je te plannen en voor verdere correspondentie

Factuurgegevens

o Om facturen toe te sturen voor betaalde diensten, voor onze administratie en om

te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen

IP-adres, internetbrowser en apparaat type

o Voor het bijhouden van bezoekersstatistieken op onze website

 Inhoud van eventuele (e-mail) correspondentie met de klant, waaronder via onze social media accounts 

o Om met je te kunnen corresponderen

Niet alle persoonlijke gegevens zijn voor iedere dienst nodig. Per dienst die afgenomen wordt bij Creos, vragen wij dan ook alleen de noodzakelijke gegevens op.

 

2. E-mail nieuwsbrieven en direct marketing

Creos verzendt alleen e-mail nieuwsbrieven of andere direct marketing middelen als je je daarvoor hebt ingeschreven. Hierbij heb je altijd de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden, via de betreffende links onderaan de nieuwsbrief of andere

 

3. Delen van persoonsgegevens met derden

Creos gebruikt deze gegevens alleen voor ons bedrijf en verkoopt jouw gegevens nooit aan derden door. De gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst die met jou is afgesloten of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die deze gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij (voor zover mogelijk) een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens.

Creos blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In onderstaande gevallen is het nodig om je persoonsgegevens wel door te geven aan derden:

Leveranciers (waaronder verwerkers)

o Wij maken gebruik van leveranciers, waaronder websitebeheerders en hosting bedrijven voor het hosten van onze website. De hosting provider host je persoonsgegevens in Nederland. De websitebeheerder heeft slechts incidenteel toegang tot jouw gegevens als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het beheer.

Accountant/ boekhouder

o De persoonsgegevens die op de factuur staan vermeld, moeten wij doorgeven aan onze accountant/ boekhouder.

Juridisch adviseurs

o Bij een juridisch geschil met de klant kunnen wij genoodzaakt zijn persoonsgegevens door te geven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische procedure te gebruiken. Daarbij zullen we alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk in verband met de juridische procedure.

Overheidsinstanties

o Als we daar wettelijk toe verplicht zijn moeten wij persoonsgegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.

 

4. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Creos neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via estherwittenberg21@gmail.com.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen:

 Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall

 SSL; wij versturen je gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

 

5. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders

dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via estherwittenberg21@gmail.com , dan verwijderen wij deze informatie.

 

6. Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt op grond van de wet het recht om je persoonsgegevens op te vragen, in te zien, te corrigeren of in bepaalde gevallen te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken op

de verwerking van je persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een

verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

7. Het plaatsen van cookies of vergelijkbare technieken

Creos gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet, smartphone of ander apparaat. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen van de websitebezoeker onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die het surfgedrag van de websitebezoeker bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Ditzelfde geldt voor de Facebook/Linkedin-pixel die op onze website is geplaatst. Bij het eerste bezoek aan onze website hebben wij de websitebezoeker al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je

afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderd worden.

 

8. Vragen en feedback

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Creos. Door gebruik te maken van deze websites geef je aan het privacy beleid te accepteren. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze sites en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is van 1 januari 2019. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat, brengen wij je daarvan op de hoogte. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens, geven wij je de mogelijkheid daar bezwaar tegen te maken. We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacy beleid, kun je contact met ons opnemen via estherwittenberg21@gmail.com

 

Creos - Driekoningendwarsstraat 55 - 6828 EE  Arnhem

t. 026 446 0404 / m. 06 141 98 087 / estherwittenberg21@gmail.com  www.creoscoaching.nl / KvK 09113050 / BTW NL 001309706B62

bottom of page