PGB-begeleiding
"We hebben het leven zelf niet in de hand, de kwast wel."

Creos verzorgt PGB-begeleiding voor creatievelingen.

Deze begeleiding kan bekostigd worden vanuit zg. "begeleiding individueel" van het Persoons Gebonden Budget.

Voor de pgb-budgethouder:

In de vergoedingenlijst-PGB-Wlz staat hierover het volgende:  "Onder begeleiding vallen handelingen, waarmee een persoon wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse  levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het  persoonlijk leven. Begeleiding is er op gericht om de zelfredzaamheid van de cliënt te handhaven of te  bevorderen. 

Begeleiding individueel  kan gaan om het ondersteunen bij  het aanbrengen van structuur,  praktische ondersteuning bij vaardigheden / handelingen, toezicht en interventies op ‐ en het  aansturen/corrigeren van gedrag  ten gevolge van een stoornis. Ook kan het gaan om oefenen    met het  aanbrengen van structuur of het uitvoeren van handelingen ten  behoeve van de zelfredzaamheid. Toezicht kan onderdeel zijn van de  begeleiding als er sprake is van de noodzaak tot direct ingrijpen."
 

Begeleiding individueel met ondersteuning van Creos door Esther Wittenberg komt neer op het volgende. Samen tekenen, schilderen, kleien of anderszins aan het werk ten behoeve van de zelfredzaamheid en dagstructurering/besteding van de PGB-er. 

Esther heeft ruime ervaring met kinderen, jongeren en volwassenen, die een PGB-budget hebben. Ook met mensen met een vorm van autisme (pdd-nos en Asperger).

Zij hanteert daarbij het motto:

    "Jij bent jij, ik ben ik en samen zijn we op weg, waar naar toe?

Dat zien we wel, we zijn onderweg!!!"

Creos PGB tarieven conform de PGB-uurprijs, excl. reiskosten.

t.  026  446 04   04
m.  06  141 98 087

©2020 creos - esther wittenberg

Creos

Driekoningendwarsstraat 55

6828 EE Arnhem